Hea külastaja!

Külastades meie keskust, soovime tagada Sinu heaolu. Selleks, et Sa saaksid oma ostud ohutult sooritada, on meil koostöös Eesti Vabariigiga välja töötatud järgnevad juhised, mida palume Sind Nautica Keskuses järgida:

  • Kontaktivabad käte desinfitseerimis jaamad asuvad Nautica üldaladel.
    Täpsed asukohad on märgitud keskuse majaplaanil.
  • Tagamaks teiste külastajatega 2-meetrist vahemaad, oleme märgistanud keskuse põrandapinna 2-meetriste põrandamärgistega.
  • Nautica Keskuse puhastuskord on intensiivne ning sagedasti katsutavaid pindasid puhastatakse tihedamini ning sobivate puhastusvahenditega.
  • Klientide arv kauplustes on piiratud, et jälgida inimeste liigset kogunemist.
  • Võimalusel vältida sularaha ning tasuda pangakaardiga.
  • Restoranides ja kohvikutes on lauad ümberpaigutatud, et tagada 2-meetri reegli järgimine.

Kui Sinul esineb eeltoodud juhendi kohta küsimusi, palume võtma meiega ühendust.

Nautica Keskuse poodide lahtiolekuajad saab vaadata siin.

Aitäh!