Nautica keskuse sisekorraeeskirjade (edaspidi ,,reeglid”) eesmärk on tagada kõigi Nautica keskuse külastajate ning töötajate heaolu.

 • Keskuse külastajad on kohustatud järgima avalikes kohtades viibimisele kehtestatud ja üldtunnustatud reegleid ja nõudeid.
 • Külastajad peavad käituma keskuses viisa­kalt ja heaperemehelikult, hoides puhtust ja korda.
 • Külastajatel on keelatud häirida oma käitu­misega teisi keskuse külastajaid ja tööta­jaid; kahjustada ja lõhkuda keskuse inven­tari; tarbida keskuse üldaladel (v.a toitlus­tus- ja meelelahutuskohad) alkoholi; suit­setada ning tarbida narkootilisi aineid.
 • Keskuses ja selle territooriumil ei tohi viibida märgatavas ja teisi häirivas alkoholi joobes. Keskuses ei tohi viibida narkootilises joobes.
 • Keskuse sissepääsude vahetus läheduses on suitsetamine keelatud. Suitsetamine on lubatud vaid väljaspool suitsetamist keela­vat märgistatud ala.
 • Keskuses ei ole lubatud viibida tõukerattal, jalgrattaga, rulluiskudel, rulal vms.
 • Keskuses on lubatud fotode tegemine ning filmimine vaid isiklikuks otstarbeks. Muudel juhtudel on fotode tegemine ja filmimine lubatud vaid keskuse esindajate eelneva nõusoleku alusel.
 • Külastajad peavad keskuses liikudes ja käitudes olema hoolikad ja ettevaatlikud. Nautica keskus ei vastuta külastajate isikliku vara eest. Nautica keskus ei vastuta külastajatega keskuses asetleidvate õnnetuste eest, mis on tingitud Nautica keskuse sisekorraeeskirjade rikkumisest.
 • Lemmikloomaga keskuses viibides peab loomapidaja tagama teiste inimeste ja loomade ohutuse ning vältima lemmik­ looma lahtipääsemist. Loomapidaja on kohustatud jälgima, et tema lemmikloom ei reostaks keskuse territooriumit. lgal kauplusel/ toitlustuskohal on õigus rendi­ pinnale lemmiklooma mitte lubada.
 • Keskuse töötajatel on õigus paluda lahku­da külastajatel, kes ei järgi keskuses keh­testatud reegleid või ohustavad ja häirivad oma käitumisega teisi külastajaid, teisi keskuses viibijaid ning keskust.
 • Keskuse turvatöötajatel on õigus kesku­sest eemaldada või mitte lubada keskusse siseneda isikutel, kelle suhtes turva­töötajatel on põhjendatud kahtlus, et nad kavatsevad rikkuda keskuse reegleid või ohustada keskuse külastajaid, teisi kesku­ses viibijaid ning keskust. Sama kehtib isikute kohta, kes on varem rikkunud või üritanud rikkuda keskuse reegleid või ohustada keskuse külastajaid, teisi kesku­ses viibijaid ning keskust.
 • Keskuses kehtestatud reeglite korduva või raske rikkumise korral antakse rikkujad üle politseile.
 • Nautica keskuse külastajad teadvustavad, et keskuses on videovalve.
 • Keskuse külastajad on kohustatud järgima Nautica keskuse parklas liikluseeskirjasid. Liiklejad peavad tagama enda kui ka kaasliiklejate ning sõidukite ohutuse. Nautica keskuse parklat haldab Europark Estonia OÜ.

Nautica keskust esindab Capfield OÜ.