Kauppakeskus Nautican osalta rekisterinpitäjänä toimii OÜ Nautica Keskus, yritystunnus 14616816, Ahtri 9, 10151 Tallinna, puh. +372 615 4170, sähköpostiosoite info@nautica.ee.

Henkilötietojen suojaus ja turvallisuus

OÜ Nautica Keskus on velvollinen suojaamaan kauppakeskuksen asiakkaiden ja käyttäjien henkilötietoja ja yksityisyyttä. Noudatamme toiminnassamme asianmukaisia määräyksiä sekä Euroopan unionin ja Viron tasavallan lakeja ja säädöksiä, mukaan lukien Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679.

OÜ Nautica Keskus noudattaa kaikkia käytettävissä olevia varotoimenpiteitä (mukaan lukien hallinnolliset, tekniset ja fyysiset toimenpiteet), joilla kerättyjä henkilötietoja voidaan suojata. Tietoja pääsevät muokkaamaan ja käsittelemään vain siihen valtuutetut henkilöt. Henkilötietoja säilytetään palvelimilla, jotka sijaitsevat Euroopan unionin jäsenvaltioiden tai Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden alueella.

Henkilötietotyypit ja niiden käsittelyn tarkoitus

Me kogume ja töötleme:

Keräämme ja käsittelemme seuraavanlaisia tietoja:

1) Luonnollisiin henkilöihin suoraan tai välillisesti liittyviä henkilötietoja, joita voivat olla etu- ja sukunimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, postinumero, sähköpostiosoite. Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoituksena on henkilön kanssa solmitun sopimuksen täyttäminen, yhteydenpito, markkinointiin liittyvien tietojen lähettäminen tai lakisääteisten velvollisuuksien täyttäminen.

Jos annat kauppakeskus Nauticaan liittyvien verkkosivujen kautta tai muulla markkinointitoimenpiteisiin liittyvällä tavalla suostumuksen henkilötietojesi käsittelyyn, OÜ Nautica Keskus saa käsitellä henkilötietojasi seuraavilla perusteilla:

  • lähettääkseen sinulle tarjouksia, uutiskirjeitä, kuvastoja ja mitä tahansa muuta markkinointiin liittyvää materiaalia, jotta pysyt ajan tasalla kauppakeskus Nautican tuotteista, palveluista ja tapahtumista sekä toiminnasta yleensä
  • tehdäkseen asiakastyytyväisyys- tai palautekyselyitä myös esimerkiksi ottamalla yhteyttä sen jälkeen, kun kysely on valmistunut.

2) Muita kuin henkilötietoja eli tietoja, joita ei voi yhdistää kehenkään tiettyyn henkilöön. Tällaisia tietoja voivat olla kauppakeskus Nauticaan liittyvillä verkkosivuilla suoritettuja toimintoja ja verkkosivujen käyttöä koskevat tiedot, joita kerätään evästeiden avulla ja joita hyödynnetään verkkotilastoinnissa ja asiakaspalvelun kehittämisessä.

Tietojen luovutus kolmansille osapuolille ja valtuutetuille henkilöille

Emme luovuta, myy emmekä paljasta tietojasi kolmansille osapuolille ilman ennakkoon antamaasi suostumusta, paitsi laissa ja asetuksissa säädetyissä tapauksissa.

OÜ Nautica Keskus on oikeutettu luovuttamaan henkilötietoja yrityksille, jotka kuuluvat samaan konserniin kuin OÜ Nautica Keskus.

Tietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen rekisteristä

Sinulla on oikeus perua suostumuksesi henkilötietojen käyttöön koska tahansa tietosuojalaissa säädetyin edellytyksin. Tietosuojalain mukaan sinulla on oikeus saada tietää, mitä sinua koskevia henkilötietoja rekistereihin on tallennettu ja miten tietoja käsitellään, vaatia virheellisten henkilötietojen korjaamista ja tapauksissa, joissa laki kieltää henkilötietojen käsittelyn, vaatia henkilötietojesi käsittelyn lopettamista, sulkemista ja poistamista.

Jos et halua enää vastaanottaa lainkaan suoramainontaa tai jotakin tiettyä teemaa koskevaa markkinointia, voit kieltää sen suoraan jokaisen lähettämämme suoramarkkinointikirjeen alaosassa olevasta linkistä. Muutos tulee voimaan välittömästi.

Jos sinulla on omiin henkilötietoihisi tai tietosuojakäytäntöihimme liittyviä kysymyksiä, voit ottaa yhteyttä osoitteeseen info@nautica.ee. Kiistatilanteissa sinulla on oikeus kääntyä myös Viron tietosuojavaltuutetun (Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinna; www.aki.eeinfo@aki.ee) tai toimivaltaisen tuomioistuimen puoleen.

Tietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään seitsemän (7) vuotta viimeisen yhteydenoton jälkeen johtuen kirjanpitolain velvoitteesta todentaa liiketapahtumat tältä ajalta. Yhteydenotoksi katsotaan muun muassa suoramainontaan reagoiminen katsomalla tai linkkiä napsauttamalla.

Muita kuin henkilötietoja eli verkkosivujen ja palvelujärjestelmien keräämiä teknisiä tietoja säilytetään toistaiseksi.

Tietosuojakäytäntöjen ehdot ja muutokset

Verkkosivujemme ja/tai palvelujärjestelmiemme käyttö on osoitus oheisten periaatteiden ja ehtojen tuntemisesta ja hyväksymisestä. OÜ Nautica Keskus pidättää oikeuden muuttaa tietosuojakäytäntöjensä ehtoja ja tiedottaa muutoksista asiakkaille kotisivuillaan, sähköpostitse tai jollakin muulla tavalla.