1. “NAUTICA DRAAKONITE JOONISTUSVÕISTLUSE” (edaspidi võistlus) korraldaja on NAUTICA KESKUS OÜ, registrikood 14616816.
  2. Võistlus kestab 17.09.–08.10.2020 (k.a). Võitjad kuulutatakse välja 12.10.2020 ja auhindadele saab järele tulla kuni 12.11.2020. Auhinnad saab kätte Nautica keskuse turvatöötaja kaudu
  3. Võistlusel saavad osaleda kõik kuni 15-aastased (k.a) isikud.
  4. Võistlusel osalemiseks peab osaleja saatma joonistuse Nautica ostukeskuse meilile info@nautica.ee või tooma maksimaalselt A3-formaadis joonistuse kohapeale.
  5. Võistluse sisuks on draakonite joonistamine vabas vormis. Joonistamisel ei tohi kasutada arvutiprogramme.
  6. Kõik tööde autorid annavad võistlusel osalemisega loa oma nime avaldamiseks joonistuse kõrval.
  7. Nautica keskusel on õigus võistluse reegleid ja tingimusi ühepoolselt muuta ja täiendada, teavitades võistlusel osalejaid muudatustest Nautica keskuse kodulehel.
  8. Auhindadeks olevaid kinkekaarte ei asendata toidu või muude toodetega. Samuti ei hüvitata kinkekaardi maksumust rahas.
  9. Siinsete reeglitega reguleerimata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigi seadustest. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.